Măsuri de sporire a capacității de circulație pe DN1- Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic – Predeal

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 01.04.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.97 pentru proiectul „Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1- Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic- Predeal” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si îmbunatairea conditiilor de mediu pe toate modurile de transport – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Obiectivul general ale proiectului este: de a spori eficienta economica a retelei de transport din Romania. Obiectivul operational specific este de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie intre Comarnic si Predeal, prin descongestionarea traficului pe ruta existenta (DN1), imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional.Prezentul proiect are in vedere elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie pentru 6 Obiective de investitie aflate de-a lungul drumului national DN1 – Valea Prahovei in zona Comarnic – Predeal, dupa cum urmeaza:

• Obiectivul 1: Amenajare pasaj pietonal subteran / suprateran – Piata Centrala din Comarnic intersectie DN 1 cu str. Ghiosesti si amenajare pasaj pietonal subteran / suprateran Primaria Comarnic;

• Obiectivul 2: Amenajare pasaj pietonal subteran / suprateran – intersectie DN1 cu Str. Crinului (Poiana Tapului), Str.Telecabinei (Busteni) si Str. Panduri (Predeal);

• Obiectivul 3: Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu Str. Prahovei (Azuga);

• Obiectivul 4: Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu DN73A (Predeal) – Obiectivul 4;

• Obiectivul 5: Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud);

• Obiectivul 6: Realizare Pasaj rutier la intersectia DN1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord).

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : Elaborarea a 6 Studii de Fezabilitate si a 6 Proiecte Tehnice de Executie.

Valoarea totală a  proiectului este de 3.686.547,35 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 2.629.998,54 lei, 15% contribuția proprie– 464.117,37 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 13 luni, respectiv între data de 01.06.2021 și 30.06.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.