Autostrada București-Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2: sector Predeal-Cristian, km 162+300-km 168+600 și drum de legătură

Compania Națională De Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar al proiectului „Autostrada București-Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2: sector Predeal-Cristian, km 162+300-km 168+600 și drum de legătură”, în data de 17.12.2020 a făcut recepția la terminarea lucrărilor.

CNAIR a desemnat câștigătorul pentru completarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate și elaborarea Proiectului Tehnic pentru tronsonul de autostradă Ploiești – Brașov

Miercuri, 10.02.2021, s-a finalizat procesul de evaluare și s-a emis comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului „Completare / Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov””.

Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru „Autostrada București-Brașov, tronson Ploiești-Brașov”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 13.08.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasov”” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-spijin pregatire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T globala.