Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru „Autostrada București-Brașov, tronson Ploiești-Brașov”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 13.08.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasov”” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-spijin pregatire proiecte de investiții, Operațiunea– Cresterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T globala.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economica a retelei de transport din România.

Rezultatele așteptate:

1. Completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme,normative, standarde, legi etc.);

2. Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenta tehnica pâna la obtinerea autorizatiei de construire de catre Beneficiar (CNAIR);

3. Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

Valoarea totală a  proiectului este de 57,526,090.39 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-37,891,761.82 lei, 15% contribuția proprie6,686,781.50 lei, restul de 12,947,547.07 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului : 35 luni

Cod proiect:140408.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul  European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.